Out of range value for column 'site_visit' at row 1
 Ky hieu Loi   : 1264
 Thoi gian    : Wed, October 4, 2023 08:48:06
 Dia chi IP    : 18.206.194.21
 Referer     : 
 Ten File     : /san-pham.php
 Dong co Loi   : 89
 Trang co Loi   : C:\webspace\gangcausf.com.vn\httpdocs\maincore.php
Sản Phẩm - CÔNG TY TNHH SINFUNG INDUSTRIAL


My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+842513673316
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Phụ Kiện Ngành Nước
Tê FBU
Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC: JIS G5526-G5527 . Đường kính từ DN100 ~ DN2000
 
Khuỷu FU 1/4 ~ 1/32
Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC : JIS G5526 - G5527 . Đường kính từ DN100 ~ DN2000 . Sản phẩm được thi công cho các công trình cấp thoát nước
 
Khuỷu FF 1/4 ~ 1/32
Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC: ISO 2531-1998 . Đường kính Từ DN100 ~ DN2000