My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+84935048626
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Phụ Kiện Ngành Nước   Khuỷu FF 1/4 ~ 1/32

Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC: ISO 2531-1998 . Đường kính Từ  DN100 ~ DN2000