Out of range value for column 'site_visit' at row 1
 Ky hieu Loi   : 1264
 Thoi gian    : Mon, July 22, 2024 23:54:26
 Dia chi IP    : 3.233.232.160
 Referer     : 
 Ten File     : /san-pham.php
 Dong co Loi   : 89
 Trang co Loi   : C:\webspace\gangcausf.com.vn\httpdocs\maincore.php
Sản Phẩm - CÔNG TY TNHH SINFUNG INDUSTRIAL


My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+842513673316
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Phụ Kiện Ngành Nước   Khuỷu FU 1/4 ~ 1/32

Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC : JIS G5526 - G5527 . Đường kính từ DN100 ~ DN2000 . Sản phẩm được thi công cho các công trình cấp thoát nước