My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+84935048626
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Phụ Kiện Ngành Nước   Tê FBU

Phụ kiện gang cầu sản xuất theo TC: JIS G5526-G5527 . Đường kính từ  DN100 ~ DN2000