Out of range value for column 'site_visit' at row 1
 Ky hieu Loi   : 1264
 Thoi gian    : Mon, July 22, 2024 23:14:09
 Dia chi IP    : 3.233.232.160
 Referer     : 
 Ten File     : /cong-nghe.php
 Dong co Loi   : 89
 Trang co Loi   : C:\webspace\gangcausf.com.vn\httpdocs\maincore.php
Công nghệ - CÔNG TY TNHH SINFUNG INDUSTRIAL


My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+842513673316
Công nghệ
 

Lò Điện Trung Tần :  (Five Power Tai Wan)
 
- 3 tấn/mẻ   X  2 lò
 
Silde Công nghệ       
 

Dây chuyền cát nhựa Furan:  ( Tai Wan )

- Tự động thu hồi tái sinh cát làm khuôn đúc. Tốc độ thả cát : 20 tấn/1h    x  2 máy 

      
 
Dây chuyền cát khuôn tươi bán tự động:
Tự động thu hồi tái sinh cát làm khuôn đúc. 
- Máy ép khuôn gồm các máy số 2 . 3 . 4
Máy in lõi cát nhựa 
 

 

      
 
Thiết bị làm khuôn :                                 Thiết bị phun bi làm sạch: 
 
       
 
Phân xưởng cơ khí :
 
      
 
Dây chuyền sơn tĩnh điện Epoxy