Out of range value for column 'site_visit' at row 1
 Ky hieu Loi   : 1264
 Thoi gian    : Mon, July 22, 2024 22:39:54
 Dia chi IP    : 3.233.232.160
 Referer     : 
 Ten File     : /san-pham.php
 Dong co Loi   : 89
 Trang co Loi   : C:\webspace\gangcausf.com.vn\httpdocs\maincore.php
Sản Phẩm - CÔNG TY TNHH SINFUNG INDUSTRIAL


My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+842513673316
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Nắp Hố ga & Đan thoát nước   Nắp hố ga khung vuông nắp vuông

Sản phẩm được thiết kế & sản xuất phù hợp theo TC : BS EN 124:1994, BS 497: PART : 1976 .
Chỉ tiêu cơ lý tính của gang phù hợp với TC : BS 2789 : 1985.
Bề mặt sản phẩm được sơn phủ bảo vệ bằng bitum theo TC : BS 3416 : 1991.
Tải trọng 40 tấn (D400).  Sử dụng cho các công trình cấp thoát nước, giao thông, viễn thông, điện lực, xây dựng.v.v. và một số hạng mục khác .