My status

Điện thoại:
Please click skype icon for calling skype
+84935048626
Sản Phẩm
Trang chủ Sản Phẩm  Nắp Hố ga & Đan thoát nước   Nắp hố ga khung vuông nắp vuông

Sản phẩm được thiết kế & sản xuất phù hợp theo TC : BS EN 124:1994, BS 497: PART : 1976 .
Chỉ tiêu cơ lý tính của gang phù hợp với TC : BS 2789 : 1985.
Bề mặt sản phẩm được sơn phủ bảo vệ bằng bitum theo TC : BS 3416 : 1991.
Tải trọng 40 tấn (D400).  Sử dụng cho các công trình cấp thoát nước, giao thông, viễn thông, điện lực, xây dựng.v.v. và một số hạng mục khác .